Szechenyi 2020 befektetes a jövőbe
 
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztusban, szombatonként szalonjaink zárva tartanak.
Augusztus 29-én viszont 08:00-18:00 között, szeretettel várjuk Önöket!
Ugyanezen a napon, szervizeink is a szokott időben, 07:00-17:00 között várják Önöket.
Megértésüket köszönjük!
„30 ÉVES A DUNA AUTÓ – AZ AUTÓVÁROS”

Nyereményjáték Szabályzat

Duna Autó Zrt., 2019. március 1. – 2019. november 30.

DUNA AUTÓ ZRT.
PROMÓCIÓS NYEREMÉNYJÁTÉKA
 

 I. A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE, A NYEREMÉNYJÁTÉK MEGHATÁROZÁSA
A nyereményjáték elnevezése: „30 éves a Duna Autó - Az Autóváros” (a továbbiakban: Játék).
A Játék szervezője: Duna Autó Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Zay u. 24. cégjegyzékszám: 01-10-043065, adószám: 12135790-2-44 (a továbbiakban: Szervező)
A Játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet új autót vásárló és szervizügyfelei között, 2019. március 1-től 2019. november 30-ig.
A sorsolás időpontja: minden hónap 10-éig.
A fődíj sorsolása: 2019. december 10.
A játékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki a megjelölt időszakban új autót vásárol vagy autóját szervizelteti a Duna Autónál, regisztrálja magát a játék felhasználói közé és helyesen válaszol 3, a Duna Autó Zrt. történetével kapcsolatos kérdésre. Regisztrálni a helyszínen, az adott szalonban/szervizben lehet, papíralapon, a feltett 3 kérdésre való válaszadással együtt. A regisztrációkat kihelyezett gyűjtőládákba gyűjtjük, amiket csak a hónap végén bontunk fel.
A játékos elfogadja, hogy a regisztráció egyben a játékszabály és a részvételi feltételek elfogadását is jelenti, valamint feliratkozást a Duna Autó hírleveleire. A játékos regisztrációjával hozzájárul, hogy a játékban megadott adatait a Duna Autó Zrt. marketing célokra felhasználja, valamint a megadott elérhetőségeken üzleti ajánlattal megkeresse. A nem valós személyes adatokat megadó játékosokat, valamint a többszörösen regisztráló személyeket kizárjuk a sorsolásból.

II. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú (18 éven felüli), magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán-, illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.
Az a játékos, aki többszörösen, vagy hamis adatokkal regisztrál, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, illetve a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezését bármely egyéb módon megsérti, a Játékból kizárásra kerül. A Játékból történő kizárással a játékos jelentkezése automatikusan törlésre kerül, illetve a nyereményre nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező kizár.

III. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
A nyereményjátékra való jelentkezés, regisztráció 2019. március 1. napján kezdődik, és 2019. november 30. napjáig tart.
Eredményhirdetés:

  • A havi nyeremények minden hónap 10-éig kerülnek kisorsolásra, kategóriánként 1-1 db a Duna Autónál új autót vásárlók, illetve a szervizügyfelek között, akik a regisztráció során helyesen válaszoltak a cég történetével kapcsolatban feltett 3 kérdésre.
  • A fődíj 2019. december 10-én kerül kisorsolásra, a megjelölt időszakban az összes, a Duna Autónál új autót vásárlók között, akik a regisztráció során helyesen válaszoltak a cég történetével kapcsolatban feltett 3 kérdésre.

A nyertesek nevét a Szervező saját weboldalán (www.dunaauto.hu), illetve Facebook oldalán (https://www.facebook.com/dunaauto/) teszi közzé.

 IV. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI
A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a megjelölt időszakban a Duna Autónál új autót vásárolt, vagy gépjárművét a Duna Autónál szervizeltette, regisztrált a helyszínen a nyereményjátékra és helyesen válaszolt a cég történetével kapcsolatban feltett 3 kérdésre. A fődíj sorsolásában csak az új autót vásárlók vesznek részt, akik a helyszínen regisztráltak és a feltett 3 kérdésre helyesen válaszoltak. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért. 

V. A NYEREMÉNYJÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA
A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a Duna Autó szalonjaiban/szervizeiben leadja regisztrációját és megválaszolja a feltett 3 kérdést. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

VI. NYEREMÉNYEK

  • WELLNESS HÉTVÉGE – havonta 1-1 kellemes pihenést biztosító, 2 fő részére szóló, kétéjszakás wellness utalvány, ami a választható 3 partnerszálloda - az inárcsi Bodrogi Kúria****, a zalakarosi Hotel Aphrodite****, illetve a zsámbéki Szépia Bio és Art Hotel**** - egyikében váltható be (a felhasználás további feltételekhez kötött),
  • VACSORA 2 FŐ RÉSZÉRE – havonta 1-1 háromfogásos vacsora utalvány, amely a PÓDIUM Étteremben használható fel,
  • FŐDÍJ: 300 000 Ft értékű üzemanyagkártya

A Duna Autó Zrt. fenntartja a jogot a nyeremények változtatására és bővítésére.
A nyeremények készpénzre át nem válthatók.

VII. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
Eredményhirdetés:

  • A havi nyeremények minden hónap 10-éig kerülnek kisorsolásra a helyesen válaszoló, regisztrált ügyfelek között.
  • A fődíj 2019. december 10-én kerül kisorsolásra a korábban, a havi játékok során helyesen válaszoló, új autót vásárló, regisztrált ügyfelek között.

A sorsolásokra a Duna Autó Zrt. telephelyén, a 1037 Budapest, Zay u. 24. címen kerül sor.
A sorsolás során egy-egy nyertes és egy-egy tartalék nyertes kerül kisorsolásra – a feltett 3 kérdésre helyesen válaszoló, új autót vásárlók és szervizügyfelek közül. A nyertes értesítése a regisztráció során megadott e-mail címen történik. Amennyiben az e-mailes megkeresésre a nyertes 3 munkanapon belül nem reagál, a tartalék nyertes lesz jogosult a nyeremény felhasználására.
A nyertesek nevét a Szervező saját weboldalán (www.dunaauto.hu), illetve Facebook oldalán (https://www.facebook.com/dunaauto/) teszi közzé.
A nyertes Játékosokkal (Nyertesekkel) ezt követően a Szervező felveszi a kapcsolatot, hogy egyeztessék a nyeremények kézhezvételének módját.
 
VIII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK

A nyereményeket a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.
A nyertes Játékosok kötelesek minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékosok felelőssé tehetők. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani, amíg a szükséges információkat Játékosoktól nem kapja meg.
 A nyeremények megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja.

IX. ADATKEZELÉS
A Szervező a Játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli. A Szervező adatkezelésére az adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések irányadóak. A Szervező adatkezelési szabályzata a https://dunaauto.hu/tartalom/adatvedelmi-nyilatkozat címen érhető el. A Szervező a megadott adatokat személyes adatokat feldolgozó vagy más harmadik személy részére nem adja át.
Adatai megadásával a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a Duna Autó Zrt. az általa forgalmazott modellekkel kapcsolatos információkkal, újdonságaival, vásárlási kedvezményeivel, kereskedelmi ajánlataival kapcsolatos anyagokat küldjön a Játékosnak.
A Játékos ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, és kérheti személyes adatai marketing célú kezelésének megszüntetését, illetve azok törlését e-mailben az info@dunaauto.hu címen, vagy a Duna Autó Zrt., 1037 Budapest, Zay u. 24. címre küldött levélben (Adatkezelés címszóra).
Adatait a Duna Autó Zrt. kizárólag elektronikus levélben, illetve névre és címre szóló megkeresések kiküldésének, vagy telefonos ügyfél tájékoztatás céljára használja fel.
Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Játékos a Nyertesek között szerepel, úgy nevét és lakcímét (kizárólag a település nevét) a Szervező internetes oldalain (www.dunaauto.hu, https://www.facebook.com/dunaauto/) Szervező munkatársai a havi, illetve a fődíj kisorsolásának napját követően 60 napon keresztül közzétegyék.
A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:
  1. Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
  2. a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
A résztvevők törvényes képviselője a Játékra történő jelentkezésével kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Adatkezelési tájékoztatóCookie szabályzat

© 1989-2020 Duna Autó Zrt. Minden jog fenntartva.
Az adatok tájékoztató jellegűek, az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát fenntartjuk!